Archive for the Reservdelar Category

Hitta billiga begagnade bildelar på skroten

Beroende på vilken typ av skrot du besöker, kan du hitta begagnade bildelar till ett bra pris och av bra kvalitet. Billiga bildelar är eftertraktade då du kan spara en hel del pengar. Det gäller dock att se till att bildelen du köper ifrån skroten är av bra kvalité och att den passar din bil.

Kontroller är viktiga

Kontrollen av billiga bildelar är viktiga för att kunna garantera att bildelarna är av god kvalité. Kvalitetskontroller innebär att bildelarna är både säkra, välkonstruerade och bekväma. Kolla därför att skroten du besöker, genomgår kvalitetskontroller på de bildelar de säljer och fråga även vilka metoder de använder vid genomförandet av kontrollerna.

Ansta Bildemont är känd för att genomföra dessa kontinuerliga kvalitetskontroller av billiga bildelar. Företaget satsar på återvinning av produkter till ett relativt förmånligt pris. Bildelar som blivit demonterade, återanvänds. Vikten av att säkerställa och återvinna material är ytterst viktigt för att bildelarna både ska vara billiga, säkra och miljövänliga.

Säkerhet, förbättringsarbete och återvinning av felfria produkter

Återvinning av material har en påverkan på miljön, därför är metoderna för återvinning väsentliga. De begagnade bildelar som säljs, är både säkra och i bra skicka. De delar av bilen som är hela, är de delar som demonteras. Målet är att det mesta av materialet ska gå till återvinning av nya bilar.

Det handlar om att återvinna så mycket som möjligt för att minska påverkan av miljön. Kvalitetskontroller är en viktig del i processen. ISO-certifierade företag arbetar ständigt med förbättringsarbete där en viktig del är att bland annat att redovisa miljöfakta, utbilda anställda inom miljö- och kvalitetsarbete samt sälja felfria produkter till kunden.