Avfettningsmedel för fordon

Är ditt fordon väldigt smutsigt och behöver tvättas krävs oftast mer än vanligt bilschampo. Du kan då behöva använda avfettningsmedel för fordon för att få rent fordonet. Bland annat kan du använda dig av kallavfettning. Kallavfettningen är inte frostkänslig och löser effektivt upp olja, vägsalt, asfaltsstänk och mycket mer. I vår artikel om fordonsavfettning berättar vi mer om olika sorters avfettningsmedel.

Kallavfettning och mikroavfettning

Kallavfettning kallas även för petroleumavfettning och är en sorts lacknafta som löser upp fett och smuts på ett effektivt sätt. Kallavfettning är det effektivaste sättet att få bort tjära från bilen som tillkommit under vintern. Kallavfettning ska påföras en torr bil och ej sprayas högre upp än till sidorutorna. Mikroavfettning däremot är en blandning av kallavfettning och alkaliskt avfettningsmedel. Denna typ av avfettningsmedel får ej användas på en spolplatta.

Alkaliskt avfettningsmedel och naturavfettning

Alkaliskt avfettningsmedel för fordon är en tvättmedelslösning i vatten. En sådan lösning kan innehålla exempelvis tensider för att få bort smuts och framförallt vägdamm. Kallavfettning och alkaliskt avfettningsmedel används med fördel efter varandra. Naturavfettning däremot avfettning för fordon som är mer miljövänligt än de övriga. Trots detta är naturavfettningen oftast väldigt effektiv när den fått ligga på bilen en stund och sedan sköljs av med en högtryckstvätt.