Hjullastare

hjullastareEn hjullastare är ett arbetsredskap som främst kommer till användning när befintliga massor ska hanteras såsom till exempel när man ska frakta sten och grus och lägga upp massorna på ett lastbilsflak. Den kan också användas för att förflytta lastpallar.

Vanligtvis använder man sig inte av hjullastare när man ska utföra tunga schaktarbeten eftersom det då krävs ett ordinärt markgrepp. Vid sådana arbeten är det betydligt mer effektivt att använda en bulldozer. Hjullastare används normalt heller inte för att utföra grävarbeten eftersom man som mest kan sänka skopan någon decimeter under markplanet.

Hjullastare finns det också i en mer kompakt modell och kallas följaktligen kompakta hjullastare. Dessa används ofta som servicemaskiner på byggarbetsplatser och i arbeten för de kommunala parkförvaltningarna.

Man kan till exempel förse hjullastaren med pallgafflar och då kan den användas för den typen av arbeten. Kompakthjullastare används också ofta vid snöröjning då man fäster en vikplog eller ett schaktblad på framsidan.

Ytterligare ett användningsområde för hjullastare är att vara så kallade redskapsbärare. Här duger endast de stora hjullastarna. Poängen med redskapsbärarna är att de ska kunna utnyttja den extra hydrauliska kraft som finns i hjullastaren; för exempelvis så kallade redskapshack.

En stor fördel med hjullastaren är dess flexibilitet med stora användningsområden. De har som standard ett antal redskapsfästen där man kan lätt kan anbringa och byta det redskap som behövs för det speciella arbetet.

Moderna hjullastare är för det mesta fyrhjulsdrivna och ramstyrda. Hjullastare som har styrning på all fyra hjulen finns också att få tag i.

De hjullastare som var mest vanligt förekommande fram till början av 1980-talet kallades baklastare; varav många fortfarande finns i bruk.  Baklastare är inte anpassade för de alla de redskap som man kan fästa på dagens moderna lastare.

Marknaden för hjullastare i Sverige domineras av Volvo Construction Equipment, som är en del av Volvo Lastvagnar AB. En mindre svensk tillverkare är Ljungby Maskin. Annars är det amerikanska Caterpillar som är Volvos största konkurrent på denna marknad.