Grävmaskiner

grävmaskinGrävmaskinen är ett av världens mest använda arbetsredskap. Det tillhör också de maskiner som sätter igång fantasin hos stora och små. Möjligheten att sitta vid spakarna; kunna snurra runt och sedan börja kunna förflytta stora och små föremål uppfyller de flesta pojkdrömmar om vad man kan åstadkomma med mekanik.

Det finns grävmaskiner i alla upptänkliga storlekar. De allra minsta maskinerna, som också kallas minigrävare, väger c:a 500 kg. De allra största som är helt stationära och används vid stora dagbrott inom gruv- och sten industrin kan väga upp till 100 ton.

Minigrävaren har blivit populär hos privatpersoner som kan ha behov av eller finna nöje i att ha en maskin till hands för att flytta stenar, bryta stubbar och dylikt hemma på tomten. En minigrävare är naturligtvis också ett bra professionellt arbetsredskap för att utföra arbeten på mindre ytor. Grävmaskiner är dyra arbetsredskap och företag inom maskinuthyrning har vanligtvis många olika typer av grävare till uthyrning.

Följer man en professionell grävmaskinist kan man ibland i stum beundran se hur han kan använda grävskopan som om den vore hans egen hand ända ut till den yttersta fingerspetsen. Detta vittnar om utvecklingen av grävmaskinen och dess användbarhet.

Börjar man att dissekera en grävmaskin kan man se att den är uppbyggd av tre delar.

Den första delen är underdelen eller vagnen som antingen kan vara på hjul eller på larvband. Fördelen med hjul är att maskinen då är mer rörlig. Larvbanden ger en högre stabilitet. De större maskinerna går uteslutande på larvband medan det varierar på de mindre. Minigrävskopor har till exempel uteslutande larvband. De allra största maskinerna har varken det ena eller det andra. På dem sitter i stället ett slags hydrauliska fötter, som vid behov kan förflytta maskinen korta sträckor.

Ovanpå underdelen sitter så förarhytten. Den är monterad så att den kan snurra runt underdelen 360 grader i hög fart och därmed effektivt vända lasten till en lastbil.

Den tredje delen är själva grävskopan. Den är fästad vid hyttdelen med två fasta länkar som manövreras på hydraulisk väg från förarhytten.