Fördelar med diesel

För att ta reda på fördelar med diesel är det viktigt att veta vad det är du jämför med och ur vilket perspektiv du väljer att se det ur. Är det miljömässigt- och/eller ekonomiska fördelar exempelvis. Den vanligaste jämförelsen är diesel vs. bensin som drivmedel för fordon. Ekonomiskt sett är diesel billigare för att driva ett fordon. Detta för att fordonet förbrukar mindre diesel än fordon som drivs med bensin. Diesel är därför det främsta valet som drivmedel när du kör ofta och långa sträckor, på så sätt kommer du att kunna köra avsevärt mycket längre än med ett bensindrivet fordon, därav en fördel när det kommer till ekonomin.

Bra för miljön

Fordon med diesel är också starkare och klarar av att arbeta på låga varvtal. Det innebär att du inte behöver växla ner lika ofta och eftersom ett dieselfordon förbränner mindre så blir det också ett bättre miljöval. Det finns en till anledning till varför diesel är bättre för miljön. På samma körsträcka släpper ett dieseldrivet fordon ut 20 % mindre koldioxid jämfört med ett bensindrivet fordon. Samtidigt som utvecklingen av diesel och dess förbrukning utvecklas ständigt, kommer bensin att vara mindre bra på många sätt. Dieselbilar är numera tillverkade med dagens tekniska partikelfilter och dylikt som skyddar miljön.

Det mycket större fokus på miljön i dagsläget och i utvecklingens fart har det tillverkats diesel med olika typer av biologiska blandningar, kallat biodiesel, som blivit en prioritet bland alla producenter. All biodiesel kallas för fettsyrametylesterar (FAME) och framställs av raps, soja och majs. Detta reducerar växthusgaserna med över 60 %. Därefter kommer det en iblandning kallat HVO som tillverkas av råvaror som animaliska fetter och skogsråvara och är ett syntetiskt dieselbränsle, kemiskt identisk fossil diesel, men ger 90 % lägre utsläpp av koldioxid. Att utvecklingen tagit sådan fart att bränsle kan göras på animaliska fetter, skogsråvaror, majs och raps med mera är mycket imponerande. Diesel sågs som den stora miljöboven, men kan idag ses det som den bättre varianten av drivmedel till fordon än bensin.