Typer av plåt och dess användning

Fabriker som tillverkar plåt är bland andra Areco och Vännäs Plåt, men det finns många fler. Dock kan olika typer av plåt som tillverkas skilja ganska mycket. Kategoriseringen kan antingen göras på grundval av tillverkningsmetod, dessa är vanligen kvartoplåt och universalstång. Det kan även göras efter egenskaperna hos plåten som slitplåt eller Z-plåt.

Plåttillverkare och plåtslagerier

Areco tillverkar främst tak- och väggplåt och lättbalk men även plåtslageriprodukter. Dess produkter går till både industrin och bygghandlare där privatpersoner kommer i kontakt med varorna. Vännäs är mer inriktade på beställningar efter kunders önskemål men är främst inriktade på produkter för tak. Den vanlige svensken kanske mer kommer i kontakt med mindre plåtslagerier. Det kanske inte finns plåtslageri på mindre orter men mellanstora och större städer brukar ståta med en eller flera.

En yrkesman är alltid att föredra även för de små jobben. Plåtslagaren vet vad som behövs till just din skorsten eller dina fönster. Rätt plåt på rätt plats är lika som rätt man på rätt plats. Det finns många anledningar till att anlita plåtslageri istället för att göra jobbet själv. Plåt kan exempelvis vara vasst och en amatör kan skära sig rejält.